THÔNG BÁO: Về giấy tờ tuỳ thân khách hàng quốc tịch Việt Nam sử dụng khi ra vào Corona Casino Phú Quốc từ ngày 01 tháng 07 năm 2024

Kính gửi Quý khách hàng,

Để tuân thủ quy định của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2024; và

Quyết định số 0107/2024/QĐ-GĐ-DLPQ ngày 01/7/2024 của Corona Casino Phú Quốc.

Corona Casino Phú Quốc thông báo đến Quý khách hàng các loại giấy tờ tuỳ thân sử dụng để quản lý thông tin khách hàng quốc tịch Việt Nam và đăng ký khi ra vào Casino từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 như sau: 

1. Giấy tờ tuỳ thân sử dụng để quản lý thông tin khách hàng quốc tịch Việt Nam và đăng ký khi ra vào Casino từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 bao gồm:

i. Hộ chiếu 

ii. Thẻ căn cước 

iii. Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng in trên thẻ

iv. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng

2. Giấy tờ tuỳ thân sử dụng để quản lý thông tin khách hàng quốc tịch Việt Nam và đăng ký khi ra vào Casino từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 bao gồm:

i. Hộ chiếu 

ii. Thẻ căn cước 

iii. Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng in trên thẻ

Trân trọng cảm ơn!

Corona Casino Phú Quốc

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline +84 297 222 8888 hoặc email: mkt.management@casinocorona.vn để biết thêm chi tiết

—————————–
𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 & 𝐂𝐚𝐬𝐢𝐧𝐨 – 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐜𝐚𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫
🏠 Bai Dai Area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc City, Kien Giang Province, Vietnam
☎️ +84 297 222 8888
🌐 www.casinocorona.vn