tiger baccarat

Một biến thể mới của trò chơi Baccarat với nhiều cược phụ mới có tỉ lệ ăn cực kỳ hấp dẫn

Hướng dẫn cách chơi

 • TIGER BACCARAT sử dụng chung luật kéo bài với BACCARAT Không Thuế
 • Tỉ lệ trả thưởng cho nhà Cái, nhà Khách và Hòa cũng giống như trò BACCARAT Không Thuế
 • Điểm khác biệt của TIGER BACCARAT là các cược phụ với tỉ lệ trả thưởng lên đến gấp 100 lần tiền cược
 • Hai cược đầu tiên yêu cầu đáp ứng tổng số lá bài chia cho nhà Cái, khi nhà Cái thắng với 6 điểm:
  • TIGER NHỎ thắng khi tổng số lá bài cho nhà Cái là 2 lá khi nhà Cái thắng với 6 điểm. Tỉ lệ trả 22 lần
  • TIGER LỚN thắng khi tổng số lá bài cho nhà Cái là 3 lá khi nhà Cái thắng với 6 điểm. Tỉ lệ trả 50 lần
  • TIGER 6 thắng khi nhà Cái thắng với 6 điểm, bất kể tổng số lá bài là 2 hay 3. Có 2 trường hợp:
   • Tổng số là bài cho nhà Cái là 2, gọi là “Tiger 2 lá”, tỉ lệ trả 12 lần
   • Tổng số là bài cho nhà Cái là 3, gọi là “Tiger 3 lá”, tỉ lệ trả 20 lần
  • TIGER ĐÔI thắng với ít nhất 1 đôi từ 2 lá đầu tiên của mỗi cửa (nhà Cái/nhà Khách) . Có 3 trường hợp:
   • Khi chỉ 1 cửa có đôi, gọi là “Tiger Đôi Lẻ”, tỉ lệ trả gấp 4 lần
   • Khi 2 cửa đều có đôi, nhưng 2 đôi khác nhau, gọi là “Tiger Đôi Cặp”, tỉ lệ trả 20 lần
   • Khi 2 cửa đều có đôi giống như nhau, gọi là “Tiger Đôi Song Sinh”, tỉ lệ trả 100 lần
  • TIGER HÒA thắng khi nhà Cái và nhà Khách hòa nhau với 6 điểm, tỉ lệ trả 40 lần