xì tố nga

Xì Tố Nga (Russian Poker) là một trò chơi bài Tố mà khách chơi dùng bài của mình để đánh bại lại bài của Nhà Cái với cơ hội là khách được đặt cược thêm. Một khách được chơi trên hai tụ, mở từng tụ một. Số lượng tụ tối đa của trò chơi này là 4 tụ. Một bộ bài 52 lá bài sẽ được dùng sau khi đã được bỏ vào máy xào bài tự động One2Six. Chia bài bằng tay thực hiện sau khi bài được thực hiện xáo trộn thủ công theo đúng quy trình.

Mặt bàn

Hướng dẫn cách chơi

  • Bắt đầu ván chơi: Để bắt đầu ván chơi, mỗi khách đặt cược của họ trên ô cược của tụ bài có in chữ ANTE. Một khách có thể chơi tối đa hai (2) tụ mỗi ván (chỉ các tụ liền kề) nhưng phải hoàn tất quyết định trên một tụ trước khi xem tụ tiếp theo. Khách có thể chơi tối đa ba (3) tụ “mù” cho mỗi ván bài, bài ở tụ ” Mù” phải úp xuống ngay cả khi nhân viên chia bài yêu cầu cược bảo hiểm. Nếu khách có tụ “mù” muốn đặt cược bảo hiểm thì cược này cũng được đặt “mù” và cược sẽ được trả lại nếu tụ bài không đủ điều kiện để mua “bảo hiểm” tức là bài phải có từ Xám Chi (3 of a kind) hoặc cao hơn mới mua bảo hiểm.
  • Vòng chia bài đầu tiên: Mỗi khách và nhà cái sẽ nhận 5 lá bài.  Nhân viên chia bài sẽ mở 1 lá bài cuối cùng của nhà cái.
  • Quyết định của khách chơi: (1) Bỏ bài và thua cược ANTE.; (2) Tiếp tục chơi: đặt bài trong tụ BET (gấp đôi số tiền tương ứng của cược ANTE) ; (3) Để đổi từ 2 đến 5 lá bài bất kì, phải đặt một khoản cược bằng với cược ANTE. ; (4) Để mua thêm lá bài thứ 6 phải đặt một khoản cược bằng với cược ANTE.  (đối với trường hợp 3 & 4, khách có thể quyết định tiếp tục hoặc không tiếp tục ván chơi sau đó) Sau khi tất cả khách đã đưa ra quyết định; nhân viên chia bài sẽ mở bài và thông báo bài của nhà cái.
  • Thay bài cho nhà cái:  Khách có thể thay bài cho Nhà Cái với khoản cược bằng với cược ANTE..Trong trường hợp này, nhân viên chia bài sẽ bỏ đi lá bài cao nhất của nhà cái và thay bằng 1 lá bài khác từ trong bộ bài. Chỉ có một lá bài được phép thay, cho dù lá bài mới có cùng giá trị với lá bài được đổi hay không.Nếu lá bài mới thay tạo thành một tay bài mới của Nhà Cái có đủ điều kiện so bài thì nhân viên chia bài sẽ không thanh toán cược “ANTE”, chỉ có trả cược “BET”- theo tỉ lệ thanh toán của bàn.Nếu lá bài mới đổi tạo thành một tay bài mới của Nhà Cái và thắng bài của khách thì nhân viên chia bài sẽ thu cả 2 cược ANTE và BET.

Bảng trả thưởng

Bảng thanh toán cho bài có 5 lá.

Tay BàiTỉ lệ trả thưởng
Át/K1 trả 1
Một Đôi1 trả 1
Hai Đôi1 trả 2
Xám Chi1 trả 3
Sảnh1 trả 4
Thùng1 trả 5
Cù Lũ1 trả 7
Tứ Quý1 trả 20
Thùng Phá Sảnh1 trả 50
Thùng Phá Sảnh Thượng1 trả 100

Trong Xì Tố Nga, không giống với các trò chơi Xì tố khác, cược có thể trả gấp đôi. Việc thanh toán thực hiện theo bảng trả cược cho bài có 6 lá dưới đây:

Tay BàiTỉ lệ trả thưởng
Một Đôi + Át/K2:1
Hai Đôi + Át/K3:1
Ba Đôi4:1
Xám Chi + Át/K4:1
Sảnh + Một Đôi8:1
Thùng + Một Đôi6:1
Thùng + Sảnh9:1
Sảnh Sáu Lá8:1
Thùng Sáu Lá10:1
Xám Chi + Xám Chi14:1
Tứ Quý + Cù Lũ27:1
Thùng Phá Sảnh Sáu Lá100:1
Thùng Phá Sảnh Từ 9 tới Át150:1
Thùng Phá Sảnh + Một Đôi54:1
Thùng Phá Sảnh Thượng + Một Đôi104:1